Slide JOLANTA GÓRA-PILARZ TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
I JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Kontakt

O MNIE

Ukończyłam dzienne studia magisterskie na kierunku filologia romańska, specjalizacja przekładoznawcza na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uczęszczałam również do Ecole de droit français – Szkoły Prawa Francuskiego, działającej w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Uniwersytetem w Orleanie, gdzie nabyłam wiedzę z zakresu języka prawniczego oraz systemu prawa francuskiego. Ponadto ukończyłam Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Specjalistycznych oraz Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Ustnych organizowane przez Katedrę Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ponadto odbyłam miesięczny staż w Ambasadzie Polskiej w Algierii, gdzie dla potrzeb placówki wykonywałam tłumaczenia z zakresu prawa i administracji oraz przygotowywałam materiały polityczno-ekonomiczne na podstawie algierskiej prasy codziennej.

W maju 2019 r. zdobyłam uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka francuskiego i zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/15/19.

Trzy lata później zdałam również egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, dzięki czemu mogę również świadczyć usługi w zakresie tłumaczeń poświadczonych w parze językowej EN<->FR. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z polskim prawem nawet w przypadku posiadania uprawnień z dwóch języków obcych konieczne jest wykonanie tłumaczenia najpierw na język polski, a dopiero następnie na język obcy.

Moje umiejętności doskonalę na różnego rodzaju szkoleniach organizowanych, m.in. przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Fundację FreeLING oraz Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy. Jestem członkiem Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Poprzez ciągłą pracę dla klientów polsko-, francusko- i anglojęzycznych z całego świata nieustannie rozwijam wiedzę zdobytą podczas studiów i pasję związaną z nauką języków obcych oraz poznawaniem nowych kultur.

Współpracuję z małopolskimi sądami, Policją, prokuraturą, kancelariami prawnymi, notariuszami, Urzędami Stanu Cywilnego, międzynarodowymi korporacjami, instytucjami publicznymi, biurami tłumaczeń, a także z podmiotami gospodarczymi i klientami indywidualnymi.

Potwierdzeniem mojego gruntownego przygotowania zawodowego i kwalifikacji jest egzamin na tłumacza przysięgłego zdany w Ministerstwie Sprawiedliwości, wieloletnie doświadczenie w pracy tłumacza oraz grono stałych klientów.

Chętnie wykonuję również tłumaczenia ustne, w tym tłumaczenia wyjazdowe.

Zapewniam najwyższą staranność, pełną poufność oraz terminowe wykonanie zlecenia.
Podczas pracy korzystam z narzędzi wspomagających proces tłumaczenia i konwersję plików (Trados Studio, Abby Fine Reader), które pozwalają zachować spójność terminologiczną w tłumaczonych dokumentach oraz format tekstu wyjściowego.

OFERTA

Tłumaczenia specjalistyczne

Wykonuję tłumaczenia specjalistyczne z następujących dziedzin:

  • technika i technologia (karty techniczne, instrukcje obsługi, katalogi, karty charakterystyki, deklaracje zgodności),

  • prawo i ekonomia (wszelkiego rodzaju umowy, korespondencja biznesowa, oferty handlowe, dokumentacje przetargowe),

  • szkolnictwo (C.V., listy motywacyjne, prace licencjackie i magisterskie, materiały szkoleniowe),

  • marketing (strony www, opisy produktów do sklepów internetowych),

  • turystyka (przewodniki, ulotki, teksty reklamowe, foldery),

  • dokumenty unijne.

Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) obejmują:

  • dokumenty urzędowe (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, deklaracje podatkowe, polisy ubezpieczeniowe, prawa jazdy),

  • dokumenty prawnicze (akty notarialne, odpisy z KRS, CEIDG, K-bis, RCS, wszelkiego rodzaju umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, testamenty, pełnomocnictwa, oświadczenia, pisma procesowe, orzeczenia sądowe, protokoły z przesłuchań świadków, sprawozdania finansowe),

  • dokumenty szkolne (dyplomy, suplementy do dyplomów, indeksy, świadectwa szkolne, świadectwa dojrzałości, certyfikaty, zaświadczenia),

  • marketing (strony www, opisy produktów do sklepów internetowych),

  • dokumenty bankowe (zaświadczenia, umowy kredytowe, wyciągi z rachunków),

Tłumaczenia ustne

Wykonuję tłumaczenia ustne:

  • w Urzędach Stanu Cywilnego, podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego,

  • w urzędach miejskich i instytucjach publicznych,

  • dla organów wymiaru sprawiedliwości (w sądach, w prokuraturze, na Policji, w zakładach karnych),

  • podczas czynności notarialnych,

  • tłumaczenia wyjazdowe na targach branżowych,

  • podczas rozmów biznesowych oraz negocjacji z kontrahentami zagranicznymi,

  • w trakcie szkoleń dla pracowników,

  • tłumaczenia w fabrykach, hutach, zakładach produkcyjnych.

CENNIK

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczeń poświadczonych (tzn. przysięgłych) strona rozliczeniowa wynosi 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Podane ceny są kwotami brutto (nie doliczam VAT).

Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie, a cena zależy m.in. od ilości znaków, stopnia trudności danego tekstu, tematyki, format tekstu oraz terminu realizacji.

W celu niezobowiązującej i bezpłatnej wyceny zapraszam do przesyłania plików na mój adres mailowy: polishtranslator@jolantagora.eu lub za pośrednictwem formularza w zakładce „Kontakt”.

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE (PRZYSIĘGŁE)
(1 strona rozliczeniowe = 1125 znaków ze spacjami)
CENA
Z polskiego na angielski lub francuski (1 strona) od 50 zł
Z angielskiego lub francuskiego na polski (1 strona) od 45 zł
Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia 30%
TŁUMACZENIE ZWYKŁE
(1 strona rozliczeniowe = 1800 znaków ze spacjami)
CENA
Z polskiego na angielski lub francuski (1 strona) od 45 zł
Z angielskiego lub francuskiego na polski (1 strona) od 40 zł
Z angielskiego na francuski lub z francuskiego na angielski (1 strona) od 65 zł
TŁUMACZENIE W TRYBIE EKSPRESOWYM
(powyżej 8 stron na dzień)
+ 100% stawki podstawowej
TŁUMACZENIE USTNE
CENA
4 h blok tłumaczeniowy od 450 zł

Istnieje również możliwość zamówienia tłumaczenia z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W takim przypadku klient otrzymuje tłumaczenie w formacie PDF, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który gwarantuje całkowite bezpieczeństwo dokumentów. Dzięki takiemu rozwiązaniu skraca się czas obiegu dokumentów – zamiast składać tłumaczenie osobiście w urzędzie, wystarczy je po prostu wysłać pocztą elektroniczną lub zamieścić na platformie do obsługi interesantów.

Aby uzyskać informacje dotyczące tłumaczeń ustnych, proszę o kontakt mailowy: jolanta.gora8@gmail.com lub polishtranslator@jolantagora.eu

Tłumaczenia ustne wyjazdowe rozliczane są jako minimum 2 bloki/dzień.

Informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

REFERENCJE

GALERIA

Możliwość kontaktu przez 7 dni w tygodniu o dowolnej porze.

W przypadku pilnych zleceń proszę o kontakt telefoniczny.

Dane Kontaktowe

Adres

ul. Kazimierza Wierzyńskiego 41
30-198 Kraków

Dalsze korzystanie z witryny oznaczać będzie wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce.

Zamknij