Slide JOLANTA GÓRA-PILARZ TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA FRANCUSKIEGO Kontakt

O MNIE

Ukończyłam dzienne studia magisterskie na kierunku filologia romańska, specjalizacja przekładoznawcza na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uczęszczałam również do Ecole de droit français – Szkoły Prawa Francuskiego, działającej w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Uniwersytetem w Orleanie, gdzie nabyłam wiedzę z zakresu języka prawniczego oraz systemu prawa francuskiego. Ponadto ukończyłam Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Specjalistycznych oraz Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Ustnych organizowane przez Katedrę Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ponadto odbyłam miesięczny staż w Ambasadzie Polskiej w Algierii, gdzie dla potrzeb placówki wykonywałam tłumaczenia z zakresu prawa i administracji oraz przygotowywałam materiały polityczno-ekonomiczne na podstawie algierskiej prasy codziennej.

W maju 2019 r. zdobyłam uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka francuskiego i zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/15/19.

Moje umiejętności doskonalę na różnego rodzaju szkoleniach organizowanych, m.in. przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Fundację FreeLING oraz Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy. Jestem członkiem Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce.

Poprzez ciągłą pracę dla klientów polsko- i francuskojęzycznych nieustannie rozwijam wiedzę zdobytą podczas studiów i pasję związaną z nauką języków obcych oraz poznawaniem nowych kultur.

Współpracuję z małopolskimi sądami, Policją, prokuraturą, kancelariami prawnymi, notariuszami, Urzędami Stanu Cywilnego, międzynarodowymi korporacjami, instytucjami publicznymi, biurami tłumaczeń, a także z podmiotami gospodarczymi i klientami indywidualnymi.

Potwierdzeniem mojego gruntownego przygotowania zawodowego i kwalifikacji jest egzamin na tłumacza przysięgłego zdany w Ministerstwie Sprawiedliwości, wieloletnie doświadczenie w pracy tłumacza oraz grono stałych klientów.

Chętnie wykonuję również tłumaczenia ustne, w tym tłumaczenia wyjazdowe.

Zapewniam najwyższą staranność, pełną poufność oraz terminowe wykonanie zlecenia.
Podczas pracy korzystam z narzędzi wspomagających proces tłumaczenia i konwersję plików (Trados Studio, Abby Fine Reader), które pozwalają zachować spójność terminologiczną w tłumaczonych dokumentach oraz format tekstu wyjściowego.

OFERTA

Tłumaczenia specjalistyczne

Wykonuję tłumaczenia specjalistyczne z następujących dziedzin:

 • technika i technologia (karty techniczne, instrukcje obsługi, katalogi, karty charakterystyki, deklaracje zgodności),

 • prawo i ekonomia (wszelkiego rodzaju umowy, korespondencja biznesowa, oferty handlowe, dokumentacje przetargowe),

 • szkolnictwo (C.V., listy motywacyjne, prace licencjackie i magisterskie, materiały szkoleniowe),

 • marketing (strony www, opisy produktów do sklepów internetowych),

 • turystyka (przewodniki, ulotki, teksty reklamowe, foldery),

 • dokumenty unijne.

Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) obejmują:

 • dokumenty urzędowe (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, deklaracje podatkowe, polisy ubezpieczeniowe, prawa jazdy)

 • dokumenty prawnicze (akty notarialne, odpisy z KRS, CEIDG, K-bis, RCS, wszelkiego rodzaju umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, testamenty, pełnomocnictwa, oświadczenia, pisma procesowe, orzeczenia sądowe, protokoły z przesłuchań świadków, sprawozdania finansowe)

 • dokumenty szkolne (dyplomy, suplementy do dyplomów, indeksy, świadectwa szkolne, świadectwa dojrzałości, certyfikaty, zaświadczenia)

 • dokumenty bankowe (zaświadczenia, umowy kredytowe, wyciągi z rachunków)

Tłumaczenia ustne

Wykonuję tłumaczenia ustne:

 • w Urzędach Stanu Cywilnego, podczas zawierania związków małżeńskich,

 • w urzędach miejskich i instytucjach publicznych,

 • dla organów wymiaru sprawiedliwości (w sądach, w prokuraturze, na Policji, w zakładach karnych),

 • podczas czynności notarialnych,

 • tłumaczenia wyjazdowe na targach branżowych,

 • podczas rozmów biznesowych oraz negocjacji z kontrahentami zagranicznymi,

 • w trakcie szkoleń dla pracowników,

 • tłumaczenia w fabrykach, hutach, zakładach produkcyjnych.

CENNIK

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE (PRZYSIĘGŁE)
(1 strona rozliczeniowe = 1125 znaków ze spacjami)
CENA
Z polskiego na francuski (1 strona)
Z francuskiego na polski (1 strona)
Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia
od 45 zł
od 40 zł
30%
TŁUMACZENIE ZWYKŁE
(1 strona rozliczeniowe = 1800 znaków ze spacjami)
CENA
Z polskiego na francuski (1 strona)
Z francuskiego na polski (1 strona)
od 45 zł
od 40 zł
TŁUMACZENIE W TRYBIE EKSPRESOWYM
(powyżej 8 stron na dzień)
+ 100% stawki podstawowej
TŁUMACZENIE USTNE
CENA
4 h blok tłumaczeniowy od 400 zł

REFERENCJE

GALERIA

Formularz Kontaktowy

Możliwość kontaktu przez 7 dni w tygodniu o dowolnej porze.

W przypadku pilnych zleceń proszę o kontakt telefoniczny.

Dane Kontaktowe

Adres

ul. Kazimierza Wierzyńskiego 41
30-198 Kraków

Dalsze korzystanie z witryny oznaczać będzie wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce.

Zamknij